New Generation Textiles

Przyjazny dla środowiska i absolutnie nadający się do recyklingu

Fascynujące w kolekcji materiałów tapicerskich następnego pokolenia są przyjazne dla środowiska aspekty, które towarzyszyły wyprodukowaniu materiałów, a także ich absolutna zdolność do recyklingu. Tkaniny te powstają z przędzy z recyklingu, przy mniejszym zużyciu energii i wody oraz bez zastosowania chemikaliów. Ta kolekcja to nasz przyczynek ku temu, aby przekazać następnemu pokoleniu lepsze środowisko.

NGT Logo

Przyjazne dl a środowiska · Oszczędza jące energię · Oszczędz ające wodę · Możliwość in dywidualizacji

Zdolne do recyklingu · Zrównowa żony rozwój · Zastosowanie odn awialnych zasobów

CO2

Wartość GWP jest 4,8 razy niższa niż przy wytwarzaniu nylonu 6 lub 1,7 razy niższa niż przy produkcji poliestru. Niska temperatura topnienia przędzy opartej na olefi nach zmniejsza ponadto zużycie energii podczas produkcji, w chwili obecnej chodzi tu o najbardziej przyjazne dla środowiska, istniejące przędze syntetyczne. Brak trujących odpadów, brak trujących spalin, brak zużycia wody w procesie farbowania, brak fluorokarbonów.

KWH​

Wyprodukowanie przędzy zastosowanej w tych materiałach wymaga mniejszej ilości energii niż dla zwykłych przędzy syntetycznych. Oszczędność za 1 kilo recyklingowanego poliestru w stosunku do tradycyjnej produkcji wynosi 90 KWh. Innymi słowy, wyprodukowanie jednej tony konwencjonalnej przędzy poliestrowej w stosunku do jednej tony przędzy z recyklingu można postawić na równi z zaoszczędzeniem energii na 30 lat dla jednego gospodarstwa domowego.

H2O

Produkcja tkanin jest wyjątkowo oszczędna w zużyciu wody. Na metr oszczędza się 60 l wody w stosunku do tradycyjnej produkcji.

CERTYFIKATY

Przędze zastosowane w kolekcji reprezentującej zrównoważony rozwój są z recyklingu i mogą być recyklingowane. Surowce pochodzą z nadwyżki tekstyliów, a nie z butelek PET. Proces ten otrzymał certyfi kat Global Recycled Standard 4.0. Możliwość weryfi kacji pochodzących z recyklingu surowców w obrębie łańcucha dostaw jest niezależnie monitorowana oraz posiada certyfi kat Recycled Claim Standard (RCS) Version V.2 Grade 100.

Certyfi kat RCS umożliwia tym samym przejrzystą, spójną i obszerną a zarazem niezależną ocenę i kontrolę prawidłowości danych dotyczących zawartości materiałów z recyklingu w danym produkcie. Europejskie oznakowanie ekologiczne EU Ecolabel zostało ustanowione przez Komisję Europejską w 1992 r. Jest ono przyznawane produktom, które mają mniejsze oddziaływanie na środowisko naturalne, niż produkty porównywalne. Przyznanie oznakowania ekologicznego Ecolabel dla kolekcji NGF nastąpi latem 2020 roku.

C2C

Cradle to Cradle to uznawany na całym świecie system mający na celu rozwój długotrwałej, zrównoważonej gospodarki. Opisywany jest obieg techniczny, w którym wykorzystuje się produkty z odpadów na stworzenie nowych. Nasza kolekcja Next Generation kieruje się właśnie tą zasadą.
Produkcja – użytkowanie – odnawianie

Twoja osoba kontaktowa w biurze

Sabine Spiegel · Tel. +49 (0) 9562 9400-90 · Mail: SabineSpiegel@art-novel.de
Tanja Wachsmann · Tel. +49 (0) 9562 9400-23 · Mail: TanjaWachsmann@art-novel.de
Diana Grüner · Tel. +49 (0) 9562 9400-31 · Mail: DianaGruener@art-novel.de

Kontakt

Ochrona danych

8 + 12 =

Art Novel Textil GmbH
Ehrlicherstraße 28
96237 Ebersdorf bei Coburg
Germany

info@art-novel.de
Tel: +49 9562/9400-0
Faks: +49 9562/9400-10

Możesz do nas dotrzeć:
Pon. – czw. 7:30 – 16:30
Pt. 7:30 – 13:00